Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36


http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40
http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39
http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38
http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37
http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35
http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И РАБОТНО ОБЛЕКЛО“

  На 02.09.2013г. „Контролтест“ ООД е бенефициент в рамките на проект договор ESF-2303-01-11005, Подобряване на условията на труд в „Контролтест“ ООД Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПУБЛИКУВАМЕ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА – ...
Виж повече >>

Документи и формуляри

 ЗАЯВКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА транспортируемо оборудване под ...
Виж повече >>

Добре дошли в обновеният ни сайт!

Добре дошли в обновеният сайт на "Контролтест" ООД! Поради проблеми със старата версия на сайта онлайн присъствието ни беше преустановено. Извиняваме се за неудобството и се надяваме  с новата версия на уеб-сайта ни  да подобрим предоставяната  информация за дейноста ...
Виж повече >>

ISO9001:2008

 От месец март 2010г. фирмата е ресертифицирана съгласно изискванията на новият стандарт ...
Виж повече >>

Lloyds Register Quality Assurance

От месец март 1998г. “Контролтест” ООД е първата в бранша, сертифицирана от Lloyds Register Quality Assurance - система по качество съгласно стандарта ISO9002:1994 (Сертификат за одобрение ...
Виж повече >>

Агенция за ядрено регулиране

 В областта на радиационния контрол фирмата притежава следните лицензии и разрешителни: Лицензия за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части за тях Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански цели Лицензия за превоз на радиоактивни вещества Разрешително за временно съхраняване на ...
Виж повече >>
© 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0