Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36


http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40
http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39
http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38
http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37
http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35
http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

Документи и формуляри

 ЗАЯВКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ...
Виж повече >>

Политики на управление

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПОЛИТИКА ПО АСМ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ 52ОКА Деклереция Управител Декларация р-л ...
Виж повече >>

ISO9001:2008

 От месец март 2010г. фирмата е ресертифицирана съгласно изискванията на новият стандарт ...
Виж повече >>

Lloyds Register Quality Assurance

От месец март 1998г. “Контролтест” ООД е първата в бранша, сертифицирана от Lloyds Register Quality Assurance - система по качество съгласно стандарта ISO9002:1994 (Сертификат за одобрение ...
Виж повече >>

Агенция за ядрено регулиране

 В областта на радиационния контрол фирмата притежава следните лицензии и разрешителни: Лицензия за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части за тях Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански цели Лицензия за превоз на радиоактивни вещества Разрешително за временно съхраняване на ...
Виж повече >>
© 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0